KS Unifreeze Górzno - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Ostatnie spotkanie

UNIFREEZE GórznoLZS Bobrowo
UNIFREEZE Górzno 1:6 LZS Bobrowo
2017-05-13, 11:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Tabela ligowa

Wyniki

Ostatnia kolejka 15
Zryw Wrocki 2:5 Zryw Książki
Naprzod Jablonowo II 0:3 Wisła Grudziądz
Saturn Ostrowite 4:0 Legia Osiek
UNIFREEZE Górzno 1:6 LZS Bobrowo

Statystyki drużyny

Logowanie

Barwy i historia

 

 b a r w y :

 NIEBIESKO - BIAŁO - ZIELONE
 


KLUB SPORTOWY
UNIFREEZE

87-320 Górzno
 tel: 56 49 88 830
fax:56 49 88 833
e-mail :  klub@ksunifreeze.pl
 

 na 90minut

 

 

Krótka historia KS UNIFREEZE
 

Klub Sportowy Unifreeze powstał z inicjatywy Prezesa Chłodni Unifreeze Janusza Majtczaka oraz członka Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Nowe Pole w Górznie Bogusława Ostrowskiego - w 1992 roku.

Barwy klubowe: niebiesko – biało - zielone są barwami obu zakładów a herb został zaprojektowany przez Bogusława Ostrowskiego i zatwierdzony przez Zarząd Klubu Sportowego Unifreeze na czele z urzędującym do dzisiaj Prezesem Januszem Majtczakiem.
Przez minione lata nazwa klubu kilkakrotnie, nieznacznie się zmieniała. Nigdy jednak nie zabrakło w niej nazwy firmy - UNIFREEZE,  jako głównego sponsora piłkarzy z Miesiączkowa.

Obecnie zarejestrowane jest Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy Unifreeze Górzno,  a drużyny grały  w minionym 2010/11 pod nazwą Sparta/Unifreeze Brodnica w wyniku porozumienia z brodnickim klubem. Aktualnie Przewodniczącym Zarządu jest Janusz Majtczak, v-ce Bogusław Ostrowski a członkiem Zarządu jest Iwona Ostrowska. W celu zabezpieczenia szkolenia młodzików i trampkarzy zatrudniony jest instruktor Grzegorz Bała, który z racji czynnego uprawiania piłki nożnej i osiąganych sukcesów jest dużym autorytetem dla dorastających adeptów futbolu w naszym klubie. Od sezonu 2011/12 ponownie gramy samodzielnie jako UNIFREEZE Górzno.

Przez większość z prawie 19 letniej historii seniorzy KS Unifreeze występowali w klasie A zajmując z reguły czołowe miejsca z wyjątkiem:

- sezon 1992/1993 klasa B III miejsce

- sezon 1993/1994 klasa B II  miejsce

- sezon 1994/1995 klasa B I   miejsce

- sezon 2002/2003 klasa okręgowa XIII miejsce

- sezon 2008/2009 klasa okręgowa I miejsce

- sezon 2009/2010 IV liga XI miejsce /utrzymanie/

- sezon 2010/2011 IV liga - lider jesieni jako Sparta/Unifreeze Brodnica

Sukcesy ostatnich lat były wynikiem bardzo mocnego poparcia finansowego klubu przez firmę Unifreeze. Natomiast ostateczne przekazanie drużyn do Brodnicy podyktowane było brakiem zainteresowania sponsora utrzymywaniem drużyny seniorskiej. Z racji braku możliwości Gmina Górzno nie była zainteresowana jakąkolwiek współpracą w utrzymaniu IV ligi.
Należy także wspomnieć, że w minionym okresie cały czas szkolono dzieci i młodzież (zresztą zgodnie z obowiązkiem narzuconym przez Związek),  co w dużej mierze przyczyniło się do upadku piłki seniorskiej w Miesiączkowie.
W KS Unifreeze grali dotąd młodzicy, trampkarze (raz nawet wygrywając ligę okręgową i biorąc udział w barażach do ligi wojewódzkiej – z Elaną Toruń) a także juniorzy młodsi i starsi, mimo iż Gmina Górzno liczy około 6 tyś. mieszkańców i trudno było zebrać wielu młodych i chętnych osób do uprawiania piłki nożnej.

W tym małym,  wiejskim klubie zdobywało swoje doświadczenie wielu trenerów między innymi: nieżyjący już Leon Nowak, Bogusław Ostrowski (obecny v-ce prezes), Waldemar Jarzyński (obecnie Zamek Kurzętnik – wcześniej Sparta/Unifreeze), Janusz Małecki, Jerzy Wilkanowski (awansował do okręgówki - obecnie LZS Świedziebnia), Jerzy Wiśniewski ( I miejsce z trampkarzami – obecnie trener środowiskowy na orliku),  Arkadiusz Chojnowski (awans z A do okręgówki i z okręgówki do IV ligi i utrzymanie w IV lidze), Grzegorz Bała (II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju z młodzikami).

Z zapisków klubowych wynika, że przez wszystkie drużyny przewinęło się ponad 220 zawodników a wielu z nich do dziś gra w klubach piłkarskich regionu: IV i V ligi, klasy okręgowej oraz  niższych klas rozgrywkowych w drużynach amatorskich, w różnego rodzaju turniejach, rozgrywkach i treningach. Przez cały czas istnienia drużyna seniorska KS Unifreeze rozegrała 695 oficjalnych meczów (sparingi, puchary, mistrzowskie, oficjalne turnieje na trawie i dużym boisku ) wygrywając 362 mecze, remisując 114 meczy i przegrywając 219 spotkań, strzelając przy tym 1.871 bramek a tracąc 1.293 gole. Drużyna 382 razy grała u siebie a 313 na wyjeździe , osiągając średni statystyczny wynik 2,7 - 1,9 , co jednoznacznie świadczy o pozytywnym bilansie klubowym. Najwięcej bramek dla klubu zdobył Karol Bojanowski: 183 gole a największą ilość goli w meczu mistrzowskim Grzegorz Bała : 9 w meczu klasy A z Wisłą Pędzewo. Rekord klubu w meczu mistrzowskim to wygrana w spotkaniu o mistrzostwo klasy A z Kasztelanem Papowo 15-1.

Do ciekawostek można zaliczyć fakt gry w jednej drużynie czterech braci: Marcina, Marka, Leszka i Tomasza Aleksandrowiczów oraz bliźniaków: Andrzeja i Tomasza Kasprzyckich, którzy grali na lewej i prawej obronie (wszyscy pochodzący z osiedla w Miesiączkowie).

Trzeba także podkreślić, że ani klub i jego działacze, ani kibice oraz żadne osoby związane z drużyną lub klubem KS Unifreeze - nigdy nie były karane za złe zachowanie podczas meczów lub inne przewinienia podczas rozgrywek piłkarskich.
Reasumując nasuwa się smutna konkluzja, że niewątpliwy wielki sukces drużyny KS Unifreeze (awans z klasy A do okręgówki następnie do IV ligi i utrzymanie się w niej) stał się przysłowiowym „gwoździem do trumny” zespołu seniorów ponieważ wyczerpały się chęci sponsora, zaspokajania coraz większych wymagań piłkarzy a samorząd gminny nie miał  możliwości ani chęci pomocy finansowej...

W dniu dzisiejszym zadaniem klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży
a środki na tan cel zabezpiecza w ok. 90% firma Unifreeze.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-----------------------
-----

 

O Górznie

1/     Pierwsze wzmianki o Górznie pochodzą już z 1239 roku. Górzno było wtedy własnością biskupów płockich i leżało na dawnej ziemi dobrzyńskiej. Pierwsze prawa miejskie Górzno otrzymało w 1327 roku z rąk biskupa płockiego Floriana. W tym okresie Górzno było dobrze rozwiniętym ośrodkiem gospodarczym, jednym z większych miast ziemi dobrzyńskiej. Rozwijał się przede wszystkim handel drewnem i rybami. Biskupi płoccy założyli też winnice na zboczach licznych pagórków. 
   Parafia w Górznie została powołana jeszcze przed założeniem miasta. Zarządzana była przez Bożogrobców ( stróżów grobu jerozolimskiego ) . Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Krzyża był drewniany i prawdopodobnie stał za miastem. Miasto jako własność biskupów płockich stanowiło siedzibę klucza majątkowego i dekanatu ( część diecezji płockiej ) . Starostowie i biskupi rezydowali na zamku usytuowanym na wzgórzu nad jeziorem, który traktowali jako rezydencję letnią.  
     Zygmunt III ustanowił w Górznie 3 jarmarki doroczne i targ tygodniowy. Mieszkańcy utrzymywali się głównie z handlu, rybołówstwa i rolnictwa. W 1580 roku Górzno odwiedził król Stefan Batory . W 1595 roku 43 mieszczan żyło z uprawy pól, natomiast z rzemiosła utrzymywało się 11 szewców , 8 krawców, 3 kowali i 2 kuśnierzy. Prawie każde gospodarstwo prowadziło na własną rękę ubój trzody chlewnej i bydła . W 1618 założono w miasteczku szkołę i szpital dla ubogich. Biskup Henryk Firlej przydzielił szpitalowi 1 włókę ziemi. 
      Wiek XVII dla Górzna to bardzo trudny okres, bo jest to okres wojen, zniszczeń, upadku gospodarczego, epidemii i wyludnienia. W dniach 11 – 12 lutego 1629 roku wojska polskie (4.000 żołnierzy) dowodzone przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego , poniosły tu klęskę w bitwie ze Szwedami (10.000 żołnierzy ). Po bitwie Szwedzi zajęli Górzno i dokonali wielkich zniszczeń . Spalono w tym czasie kościoły : św. Anny ( odbudowany w 1712 roku ) i św. krzyża ( odbudowany w 1643 roku ) Kościół św. Anny po odbudowie spłonął w 1728 roku od uderzenia pioruna. Odbudowano go ponownie po kilku latach. Jednak po ponownym pożarze w 1773 zaniechano jego dalszej odbudowy.  
     W 1772 roku na skutek rozbiorów, Górzno znalazło się pod zaborem pruskim . Prawdziwy rozkwit miasta nastąpił w XVIII wieku. W rejonie miasta zaczęło pojawiać się coraz więcej młynów, browarów, rzeźni, gorzelni i cegielni. W tym czasie, Górzno posiadało dwie bramy miejskie i wydłużony prostokątny rynek . W 1773 roku jeszcze raz wybuchł groźny pożar w wyniku którego spłonęło prawie całe miasto. Odbudowa trwała 12 lat . Miasto nigdy nie posiadało murów obronnych tylko wały ziemne, co sprzyjało rozwojowi przestrzennemu Górzna. Również życie społeczności było urozmaicone jarmarkami, targami, odpustami i świętami brackimi . 
      Po kongresie wiedeńskim w 1772 roku Górzno było jedynym miastem ziemi dobrzyńskiej włączonym do zaboru pruskiego. Parafia została podzielona między dwóch zaborców a miasto znalazło się na pograniczu . W Karwie pobudowano komorę celną (dzisiejsza szkoła ) , bo tam przebiegała granica między zaborem pruskim i rosyjskim Prusacy pozostawili prawo do użytkowania majątków ziemskich. Dobra kościelne przeszły pod zarząd państwowy. Wprowadzono obowiązek służby wojskowej. Obowiązek szkolny był ściśle przestrzegany . Wybudowano we wszystkich wsiach szkoły ( Fiałki, Czarny Bryńsk, Nowy Świat, Zaborowo, Miesiączkowo, Górzno ). Miasto w tym czasie miało charakter rolniczo – rzemieślniczy. 
      Z ważniejszych wydarzeń historycznych należy odnotować fakt, że w 1806 r. Prusacy ustępujący z Torunia stoczyli bitwę pod Górznem z Francuzami. 
      Po wojnach, zarazach, wysiedleniach i emigracji Górzno w 1810 roku liczyło tylko około 673 mieszkańców.
      W 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Na naszym terenie rozwinięta była działalność konspiracyjna. Dla powstania organizowano pomoc w postaci broni, żywności i koni. Tak samo w 1863 roku organizowana była pomoc dla żołnierzy powstania styczniowego. Podczas I wojny światowej Górzno było poza zasięgiem walk frontowych. 18 stycznia 1920 roku po ostatecznym ratyfikowaniu traktatu wersalskiego Górzno włączono do Polski. Po odzyskaniu niepodległości ważną sprawą było powołanie władz miejskich. I tak 9 listopada 1921 roku odbyły się po raz pierwszy wybory do samorządów miejskich. W Górznie do Rady Miejskiej wybrano 10 osób. Wybrano również Burmistrza. Jest to okres dynamicznego rozwoju miasta. Rozwija się rzemiosło i handel. Obserwuje się też dynamiczny rozwój kultury. Działał teatr amatorski, który miał długowieczną tradycję. Działało Bractwo Trzeźwości, które liczyło kilkuset członków. Działało Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej. Członkowie tego Stowarzyszenia organizowali wycieczki, słynne majówki no i byli też organizatorami sportu. Była kręgielnia, strzelnica, przystań kajakowa. Organizowane były liczne zabawy, w których uczestniczyli wszyscy. W tym okresie zanotowano również wzrost ludności zamieszkującej miasto. Już wówczas Górzno odwiedzało dużo turystów. Szczególnie nasze miasteczko upodobał sobie świat artystyczny z Warszawy. Turyści mogli korzystać z dobrego hotelu i restauracji. 
      Niestety rozwój został zahamowany wybuchem II wojny światowej. Górzno zostało wcielone do Rzeszy. Ludność zaczęła opuszczać miasto, a ci którzy zostali, szukali bezpiecznego schronienia. Niemcy wysiedlali polskie rodziny a w ich miejsce sprowadzali rodziny niemieckie. Trwały aresztowania i wywożono ludność na przymusowe roboty. Rozpoczęto masową germanizację poprzez uczenie dzieci w niemieckiej szkole, wpisywanie pod przymusem Polaków na „ volkslistę „ itp. Wyzwolenie do Górzna przyszło 21 stycznia 1945 roku . 
      W pierwszych latach po wojnie zmieniła się struktura zawodowa w mieście. Zaczęła kształtować się nowa grupa pracowników fizycznych i umysłowych. W 1950 roku odnotowano duży spadek liczby ludności , który spowodowany był zastojem gospodarczym miasta. Młodzi opuszczali Górzno w poszukiwaniu pracy. Tak samo młodzież , która ukończyła szkołę średnią lub wyższą nie wracała już do Górzna. W okresie Polski Ludowej Górzno funkcjonowało tak, jak większość podobnych mu miejscowości. Dopiero lata dziewięćdziesiąte przyniosły spore zmiany w życiu społeczności w naszym mieście. Demokratyczne wybory samorządowe, proces prywatyzacji wszystko to miało ogromny wpływ na obecną sytuację w gminie.  
     W 1999 r. ustanowiono Świętą Teresę od Dzieciątka Jezus Patronką Miasta.

  *  źródło:   www.gorzno.pl

2/     Górzno i okolice znajdujące się na ziemi dobrzyńskiej wchodziły w skład państwa Mieszka. Przez okolice Górzna szły wyprawy księcia Bolesława Krzywoustego na Sasinów (Prusy). Testament Bolesława Krzuwoustego dzielił Polskę na dzielnice. Górzno w dzielnicy mazowiecko-kujawskiej Bolesława Kędzierzawego. Książę Konrad Mazowiecki przekazał władzę sądowniczą w Górznie biskupowi płockiemu Andrzejowi z Brzeżnicy.Górzno i okolice własnością biskupów płockich z grodem w Świeciu nad Drwęcą. Własność ta obejmowała min.: Górzno, Grążawy, Gołkowo, Brzozie, Jastrzębie, Miesiączkowo. 1243 Podział ziemi chełmińskiej na cztery diecezje. Obszary położone na południe od rzeki Brynicy, tzn. tereny parafii w Górznie i Grążawach pozostały w diecezji płockiej. Ziemia michałowska - region między Wisłą, Drwęcą i Osą na pograniczu Pomorza Gdańskiego, Prus i Mazowsza. W 1138 roku wchodziła w skład dzielnicy książąt mazowieckich. W 1228 roku książe Konrad Mazowiecki nadał ją Krzyżakom, zachowując sobie prawa zwierzchnie. We władaniu Krzyżaków pozostała do 1454 roku. 1325 Eregowanie - założenie w Górznie parafii podporządkowanej dekanatowi lipnowskiemu, następnie rypińskiemu w diecezji płockiej. Biskup płocki Florian jej prowadzenie powierzył Kanonikom Regularnym - Stróżom Grobu Jerozolimskiego, zwanym w Polsce bożogrobcami lub miechowitami. Zakon bożogrobców powstał w 1099 roku po zdobyciu przez krzyżowców Jerozolimy. Jego zadaniem było obrona sanktuarium Grobu Chrystusa oraz prowadzenie działalności charytatywnej i kultowej. Bożogrobców do Polski sprowadził możnowładca mołopolski Jaksa z Miechowa w 1163 roku. Bardzo szybko miechowici, dzięki nadaniom i przywilejom, zyskali ogromne znaczenie polityczne i gospodarcze. Szczególnym wyróżnikiem zakonników był podwójny krzyż zwany patriarchalnym, który w kolorze czerwonym zdobił ich czarny strój zakonny. W Górznie bożogrobcy przebywali do roku 1830. Kościołem parafialnym został kościół pod wezwaniem św. Krzyża. Świątynia została wzniesiona z drewna tuż przed osadzeniem miechowitów w Górznie. W skład parafii oprócz Górzna weszły wsie:Gołkowo i póżniej Gołkówko, Szczutowo, Miesiączkowo, i póżniej Miesiączkowo Zdroje oraz inne lokowane w przyszłości przy zamku biskupim w Górznie. We wsiach tych zagwarantowano miechowitom roczne meszne. Na uposażenie kościoła biskup przekazał 6 łanów i 10 mórg z łąkami przyległymi. Ponadto miechowici otrzymali 8 łanów ornych z łąkami w Szczutowie, prawo wyrębu drzew, łowienia ryb w jeziorach,prawo wypasu owiec i bydła. Także rudnik z Rudy koło Zaborowa zobowiązany był dawać rocznie czynsz. Otrzymali ponadto od wójta górznieńskiego Teodoryka połowę dochodów z młyna, od sołtysa ze Szczutowa Hermana połowę dochodów z karczmy. Ustanowienie parafii w Górznie zdecydowanie podniosło jego rangę.Biskup płocki Florian kontrakt lokacyjny wystawił na ręce zasadżcy Teodoryka. Miasto zostało lokowane na prawie chełmińskim. Mówiąc o początkach Górzna należy pamiętać,że lokacja średniowiecznego miasta nie była aktem jednorazowym,związanym tylko z wystawieniem przywileju lokacyjnego. Przez termin lokacja rozumiemy zarówno wytyczenie planu miasta,jak i akt prawny nadanie immunitetu - prawa i związane z tym stopniowe kształtowanie się samorządu miejskiego. W okresie gdy zakładano Górzno, znane były dwa typy rozplanowania miasta na prawie niemieckim. Według starszej koncepcji funkcję rynku i głównej osi planu miasta pełniła szeroka ulica. Młodszą genezę miał model miasta z centralnie położonym kwadratowym lub prostokątnym rynkiem. Rozplanowanie Górzna nawiązuje do młodszej koncepcji. Nie wdając się przywilejów wójta i mieszczan, należy jednak zwrócić uwagę na jedno zdanie. Otóż biskup postuluje w dokumencie, aby "ecclesia parochialis in civitate Locetur". Oznacza to, że miasto Górzno w momencie lokacji nie posiadało własnego kościoła. Można więc przypuszczać, że tworząc parafię (1325) biskup nie zamierzał jeszcze lokować miasta. Przez wiele lat, kościół wzniesiony przez miechowitów, pozostawał poza miastem. Świadczy o tym także i przywilej lokacyjny z 1385 roku, będący uzupełnieniem i aktualizacją z 1327 roku. Mówi o nacisku biskupa by kościół wzniesiono w obrębie miasta.
Prawo chełmińskie - odmiana prawa niemieckiego, stosowana na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu. Przeniesione do Polski za pośrednictwem osadników niemieckich. Do najważniejszych zasad należały: wolność osobista osadników, prawo do dziedzicznego użytkowania gruntów, zagwarantowanie samorządu sądowego, zwyczaje prawa karnego i cywilnego z Niemiec.

*   o miejscowości

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-----------------------
-----

.

 

 

Najnowsza galeria

UNIFREEZE - Zryw Wrocki 3:0 (04.09.16)
Ładowanie...

Reklama

Kalendarium

15

11-2018

czwartek

16

11-2018

piątek

17

11-2018

sobota

18

11-2018

niedziela

19

11-2018

pon.

20

11-2018

wtorek

21

11-2018

środa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 16
LZS Bobrowo - Saturn Ostrowite
Legia Osiek - Naprzod Jablonowo II
Wisła Grudziądz - Zryw Wrocki
Zryw Książki - Sparta II Relax Brodnica
UNIFREEZE Górzno - pauza

Adres

 

     KLUB SPORTOWY

UNIFREEZE

87-320 Górzno
   56-49-88-830
fax: 56-49-88-833
  
klub@ksunifreeze.pl

 

Losowa galeria

18.kolejka: Unifreeze 4:1 Promień Kowalewo
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 91, wczoraj: 236
ogółem: 966 374

statystyki szczegółowe

Wyszukiwarka